عکس های اختصاصی پرسپولیس نیوز از ورزشگاه آزادی / 25 هزار نفر در ورزشگاه