امام جمعه تربت حیدریه: هدف اجلاس کمپ دیوید حمایت از جنایات آل سعود است