کاهش هزینه‌های حمل کالا با خط مستقیم کشتیرانی ایران و عمان