امام جمعه موقت یزد: جنایات آل سعود با چراغ سبز آمریکا انجام می شود