وزیر ارشاد: رهبر انقلاب از نمایشگاه کتاب راضی بودند