کفاشیان به تبریز سفر می‌ کند/ حضور مشاور وزیر ورزش در ورزشگاه