سلاح‌های اهدایی غرب ۴ هزار یمنی را به خاک و خون کشیده است