امت اسلامی باید در راه و هدف پیغمبر اسلام(ص) حرکت کند