محمود عباس: توطئه‌های اسرائیل علیه فلسطین شکست خورد