به خاطر گرت‌بیل، یونایتد فان‌پرسی و دی‌ماریا را می‌فروشد