حضور تاج در اردوی استقلال و حضور ۲۰ هزار نفر در ورزشگاه + عکس