اجلاس کمپ دیوید با هدف خارج کردن عربستان از باتلاق یمن برگزار شد