فرح‌پور مدال طلای مسابقات اهداف پروازی را از آن خود کرد