شکارسری: رشته‌ ادبیات انقلاب و دفاع مقدس در برخی دانشگاه‌ها دایر شده است