امام جمعه موقت بوشهر:خطر تفرقه دینی کشورهای اسلامی را تهدید می کند