امام جمعه اردکان: هدف از بعثت پیامبر(ص) حاکم کردن اخلاق در جامعه است