ترافیک نیمه‌سنگین در جاده چالوس/ بارش باران در مازندران