حضور تاج در اردوی استقلال و حضور 20 هزار نفر در ورزشگاه + عکس