امام جمعه موقت گناوه: مسوولان شهر به مردم بیلان کار ارایه دهند