گسترش محافل جانبی مسابقات بین‌المللی قرآن در سی استان/ رشد محافل در ابعاد مختلف در دستور کار است