معاون شورای ائمه جمعه: نماز جمعه در850 نقطه کشور برپا می شود