جنتی: دیدار رهبر معظم انقلاب از نمایشگاه کتاب برای ما مغتنم بود