استقلال و پرسپولیس تماشاگران را فراری دادند/ بازداشت چند متخلف