عمر حکومت ظالمانه آل‌سعود تمام شده است /آمریکایی‌ها و آمانو دچار توهم شده‌اند