رئیس هیأت مدیره اتحادیه مرغ تخم‌گذار تهران: قیمت تخم‌مرغ کیلویی هزار تومان افزایش یافت