نوبخت: 8.8 میلیارد دلار اعتبار کشور در بانکهای هند محبوس است