رمان «برپا» رمانی اجتماعی و اخلاق‌محور است/ بازخوردها مثبت بوده است