آغاز بزرگترین رویدادقرآنی جهان اسلام عصر امروز با حضور رئیس‌جمهور