ذوق‌زدگی خادمان تازه کار از بازدید رهبر انقلاب!/ خدمتکاران قدر و اندازه خود را بدانند