شرکت کنندگان مسابقات قرآن به مقام شامخ امام(ره) ادای احترام کردند