اوکراین ۲۰۰ میلیون دلار به پروژه دیوار مرزی با روسیه اختصاص می‌دهد