مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام: صادرات مرغ ایران 2.5 برابر می‌شود