اصولگرایان از گذشته پند بگیرند/ پایبندی به اندیشه های امام و رهبری لازمه وحدت است