جنجال در بازی استقلال-پرسپولیس آرژانتین | پرتاب اسپری فلفل به بازیکنان ریورپلیت