آمریکا آرزوی بازدید از مراکز نظامی ایران را به گور ببرد/ مردم عربستان بساط ظلم حکومت آل سعود را برچین