حضور پسر سیدحسن خمینی در اردوی استقلال/ ماجدی: در حد بوندس لیگا آماده ایم