مسابقات انتخابی تیم فوتبال نوجوانان کشور در اراک برگزار شد