لزوم معرفی چهره زیبای پیامبر (ص) توسط هنرمندان، مسئولین و مردم