دربی80/ ادعای تماشاگران پرسپولیس و استقلال و حضور ۱۵ هزار نفر