امام جمعه قم: آل سعود به دلیل فضاحتی که به بار آورده ...