والیبال زیر 23 سال آسیا/ صعود ایران به یک چهارم نهایی با شکست قطر