خطیب نمازجمعه تهران: آمریکا آرزوی بازدید از مراکز نظامی ایران به را به گور می‌برد