راهکار نجات از شر استعمار اتحاد دولت‌های اسلامی است