برانکو: برای ما و هواداران پیروزی در این دیدار مهم است/ تراکتور شانس بیشتری برای قهرمانی دارد