مجلس اجازه نمی‌دهد توافقی به ضرر ملت انجام شود/ اگر ایران در یمن دخالت می‌کرد اوضاع به گونه‌ای دیگر