موحدی کرمانی: عمر حکومت آل‌سعود تمام شده/ به آمانو و آمریکایی‌ها می‌گوییم آرزوی بازدید از تأسیسات ن