ادعای تماشاگران پرسپولیس و استقلال و حضور 15 هزار نفر+ عکس