امیرخانی: برگزاری نمایشگاه، کتاب فروشی محلی را کم رونق می‌کند