المیادین: کشتی کمک‌رسانی ایران بیستم ماه جاری وارد یمن می‌شود