گابریل: روز گذشته در پایم احساس درد شدیدی کردم+عکس